Logo van De Keukenengel

Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer


Vormgeving en fotografie:
YON Vormgeefwerk
Tekst:
Bindt Communicatie
Hosting & Development:
TOPFIND

De foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van de Keukenengel. Gebruiken mag, maar wel met bronvermelding.

De Keukenengel

Heuvelweg 17 - 3761XL Soest – Netherlands
T +31 (0)6 40741836
brigitta@dekeukenengel.com
www.dekeukenengel.com

Privacyverklaring


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht De Keukenengel bezoekers te informeren welke persoonsgegevens via onze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Cookies

Op deze website worden cookies op je computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics (bezoekersgegevens). Met deze gegevens kan De Keukenengel de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Je hebt het recht:

  • op inzage in de gegevens die wij van je hebben en je kunt deze laten corrigeren of verwijderen;
  • je toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken;
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar liever vragen we je eerst contact met ons op te nemen via info@keukenengel.com;
  • je kunt je vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten aan: info@keukenengel.com.